صفحه نخست    اخبار    ۱۳۹۸/۱۰/۲۳

 رویداد

دومین رویداد ملی ایده بازار فرآورده های بهداشتی، آرایش، شوینده و سلولزی

 اخبار    ۱۳۹۸/۱۰/۲۳  چاپ
دومین رویداد ملی ایده بازار فرآورده های بهداشتی، آرایش، شوینده و سلولزی
محل برگزاری: برج فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

تاریخ برگزاری: 1398/10/30 تا 1398/10/30